ԡáӨѴǡ ѺӨѴǡ - Happy Pest Control Co., Ltd
                           

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท แฮปปี้ เพส คอนโทรล จำกัด ที่สร้างสรรค์รูปแบบงานบริการด้านการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และสัตว์รบกวนอื่นๆ

บริษัท แฮปปี้ เพส คอนโทรล จำกัด
มีปัญหาสงสัย ปรึกษาฟรี !!!!!!
Hotline : 02-8035722-3  24 ชม

 หน้าหลัก


 การบริการมี 3 แบบ  
  1.ระบบเหยื่อ Xterm  
  2.ระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเคมี
  3.ระบบวางท่อป้องกันปลวก


 มาตรฐานการกำจัดแมลง
    -  มาตรฐานการกำจัดปลวก
    -  มาตรฐานการกำจัดมด
    -  มาตรฐานการกำจัดแมลงสาบ
    -  มาตรฐานการกำจัดหนู


 ความรู้เรื่องแมลง
    -  ปลวก
    -  มด
    -  แมลงสาบ
    -  หนู
 

 เกี่ยวกับเรา
 สายด่วน ติดต่อ Happypest

กำจัดปลวก


 ฟรี Download โบชัวร์ กำจัดปลวก
 
 ผู้เยี่ยมชม Website counterปลวก • ปลวกเป็นแมลงสังคม, อาศัยรวมกันเป็นอาณาจักร
 • ปลวกเป็นแมลง ชนิดที่เป็นอันตรายมากสำหรับที่พักอาศัย
 • แหล่งอาหาร : cellulose (เยื่อไม้) ของวัสดุที่ทำจากไม้
 • ปลวกจะมีระบบ protozoa ที่ช่วยในการย่อยไม้ต่างๆ
  ให้เป็น cellulose ในรูปแบบ สารอาหารสำหรับปลวก  วรรณะแต่ละชนิดในอาณาจักรปลวก

  พระราชา ราชินี แมลงเม่า ปลวกงาน ปลวกทหาร


  วงจรชีวิตของปลวก
  หน้าที่ของปลวกราชินนี
 • หน้าที่หลักของปลวกราชินีคือ การวางไข่
 • ปลวกราชินีจะได้รับดูแลจากปลวกพระราชาจนกระทั่งปลวกงานเข้ามารับช่วงต่อ
 • ปลวกราชินีจะมีอายุยาวและคอยผสมพันธุ์กับปลวกพระราชาเป็นระยะ
  หน้าที่ของปลวกพระราชา
 • หน้าที่หลักของปลวกพระราชา คือ การผสมพันธุ์กับปลวกราชินี
 • คอยดูแลปลวกราชินีในช่วงแรก
 • ปลวกพระราชามีอายุยาวและมีการผสมพันธุ์กับปลวกราชินีเป็นระยะ
  หน้าที่ของปลวกทหาร
 • ปลวกทหารมีลำตัวใหญ่และมีหัวสีเข้มกว่าปลวกทหาร
 • มีเขี้ยวที่ใหญ่และแข็งแรง
 • ไม่สามารถหากินเองได้ต้องให้ปลวกงานเป็นคนป้อนอาหาร
 • ปลวกทหารไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • มีหน้าที่ปกป้องรังปลวกต่อศัตรู
  หน้าที่ของปลวกงาน
 • ปลวกงานมีลำตัวสีอ่อนใส และ ไม่มีปีก และ ตา
 • ปลวกงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม :
      -ปลวกงานจริงๆ และ ปลวกงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทได้ ปลวกงานจริงๆ คือ ปลวกที่มีหน้าที่หาอาหารเลี้ยงรังอย่างเดียว ปลวกงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทได้ คือ ตัวผู้ หรือ ตัวเมีย ที่สามารถแปลสภาพเป็นปลวกทหาร, แมลงเม่าได้ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของรังปลวก ปลวกงานมีจำนวนมากที่สุดในอาณาจักรปลวก มีหน้าที่รวบรวมอาหาร ซ่อมแซมความเสียหายของรัง และดูแลเอาใจใส่ตัวอ่อน ปลวกพระราชา และ ปลวกราชินี

  ระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในอาณาจักรปลวก
 • ระบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างปลวกโดยใช้กลิ่น ฟีโรโมน (Pheromones communication)
 • ปลวกงานที่หาอาหารจะสร้างทางเดินโดยทิ้งกลิ่นฟีโรโมนไว้เพื่อเป็นเส้นทางกลับสู่รัง ซึ่งกลิ่นฟีโรโมนจะมีอายุไม่นาน
 • เมื่อแหล่งอาหารหมดลง ปลวกงานก็จะไม่ทิ้งกลิ่น ฟีโรโมนเอาไว้อีก เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ไม่ต้องกลับมาอีก

  ระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในอาณาจักรปลวก
 • ระบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างปลวกด้วยเสียง (Sound Communication)
 • เสียงเกิดจากการสั่นไหวที่ผ่านไปยังอากาศ น้ำ และ โครงสร้างของแข็งของวัสดุต่างๆ
 • ปลวกทหารจะใช้หัวเพื่อกระแทกกับโครงสร้างของวัสดุเพื่อก่อเกิดเสียงและการสั่นไหวเพื่อใช้เตือนภัยให้กับปลวกต่างๆ
 • ปลวกอื่นๆที่อยู่ในรังก็จะทำด้วยเหมือนกัน ซึ่งเสียงที่เกิดนี้สามารถไกลหลายเมตรรอบๆรัง ระบบการนำส่งอาหารภายในรังปลวก
 • อาหารจะถูกนำส่งโดยปากต่อปากระหว่างปลวกด้วยกันในรัง
 • ปลวกในรังจะช่วยกันทำความสะอาดตัวให้กันและกัน
 • ปลวกแต่ละตัวก็จะกินมูลของตัวอื่นด้วย
 • ในขณะปลวกช่วยกันทำความสะอาดกันและกันนั้นจะมีการ แลกเปลี่ยนหรือป้อนอาหารให้กันทางปากด้วย